Menu

Beveiliger AZC en CZ Middelburg / Goes Facilicom in Middelburg

Bedrijfsomschrijving
Wiljij ook mensen blij maken?

Facilicom Groupis een familiebedrijf. Echt Nederlands van oorsprong en met eenomvang waar je ‘u’ tegen zegt. Maar zeg vooral jij, dan doen wijdat ook. In Nederland zijn we bekend van merken als Albron,Trigion, Incluzio en Gom. Samen werken aan een inspirerendeleefomgeving voor iedereen. Dat is onze missie, dáár doen we hetvoor. En we zijn nog lang niet klaar.

Onze merken

Debedrijven die samen Facilicom Group vormen zijn stuk voor stuktoonaangevende spelers in hun branche. Vanuit vijf divisies –Albron, Gom, Trigion, Facilicom Solutions en Incluzio – werken weaan facilitaire dienstverlening en zorg en welzijn waarbij customerexcellence centraal staat. Oplossingen voor de vraagstukken waaropdrachtgevers mee te maken krijgen, die zoeken we samen. En rekenmaar dat we ze vinden.

Onze mensen

Of je nu bij ons te gastbent, met ons samenwerkt of je voor één van onze bedrijven inzet;je mag van Facilicom Group verwachten dat wij mensen centraalstellen. Organisaties zijn onze klanten, maar het zijn altijd demensen voor wie het doen. Ondernemen? Dat doen wij verantwoordelijken altijd mensgericht. Logisch dus dat we daar een streep onderzetten met de kernbelofte van ons merk: happy people make happypeople.

Onzemarkten

Sectoren waarin we ondernemen zijnschoonmaak, geïntegreerde facilitaire diensten, beveiliging,food&catering en zorg en welzijn. Als moederbedrijf vormen wede verbindende en stuwende factor om een inspirerende omgeving inalle facetten waar te maken. Facilicom Group is behalve inNederland actief in België, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Onshoofdkantoor staat in Schiedam, vlakbij Europoort.

Samen werken aan eeninspirerende leefomgeving voor iedereen. Dat is de missie vanFacilicom Group. Het doel is wat telt: in een veilige, gezonde eninspirerende omgeving voelen mensen zich het prettigst.

Trigion is een van de vier divisies van hetfamiliebedrijf Facilicom Group. Echt Nederlands van oorsprong enmet een omvang waar je ‘u’ tegen zegt. Maar zeg vooral jij, dandoen wij dat ook. Naast dat Trigion bij ons familiebedrijf hoort,is Facilicom Group in Nederland ook bekend van merken als GOM,Facilicom Solutions en Incluzio. Met meer dan 26.000 medewerkers iseen uitdaging ons niet snel te groot.

Bij Trigion kijken we met andere ogen naarveiligheid. Dit gaat verder dan standaard beveiligingsproducten endiensten. Trigion creëert veiligheid; hiermee leveren wij eenbelangrijke bijdrage aan onbezorgd leven. Zodat mensen zich kunnenfocussen op wat voor hen belangrijk is. Zo bouwen we aan eenaangename en inspirerende leefomgeving voor iedereen. Dat is onzemissie, dáár doen we het voor. En we zijn nog lang niet klaar. Wegaan op een gelijkwaardige manier met elkaar om en denken altijdmet jou mee. Onze slogan? Happy people make happy people.

Functieomschrijving
Werkenop een AZC betekent samenwerken met heel veel diverse culturen. Ditdoe je in combinatie met de sluitdiensten op het CZ kantoor inGoes. Het ene moment deel de post uit, het andere moment ben je eenburenruzie aan het oplossen en het andere moment sluit je hetkantoor van CZ af. Samen met je team zorg jij voor de goede ordevan de dag.

Afwisselend en uitdagend is jebaan als beveiliger bij Trigion zeker. De veiligheid vanmedewerkers en bezoekers van het AZC inMiddelburg en CZ in Goes ligt in jouw handen. Jij maakt hetverschil door bij dreigende situaties op de juiste manier tereageren. Naast je kennis van de theorie luister je ook naar jeonderbuikgevoel. Je treedt daadkrachtig op als dat nodig is. Zorgendat iedereen veilig is en zich ook zo voelt is jouw kerntaak.Eenzijdig is je werk in de beveiliging nooit. Verantwoordelijk ishet wel. Trigion is niet voor niets ‘de veilige keuze’.
Bij het AZC in Middelburg draai je dag-, avond-,nacht- en weekenddiensten en bij CZ sluitdiensten, dus het isbelangrijk dat je flexibel bent. Als objectbeveiliger bij Trigionhoud je je hoofd koel en ligt de nadruk in jouw werkzaamhedenop:

 • Preventief handelen. Jijhebt een neus voor opvallende situaties of gedrag en grijpt al invoordat er echte problemen ontstaan.
 • Onveiligeof afwijkende situaties herkennen. Jij hebt het als eerste in degaten wanneer iets niet gaat zoals het‘hoort’. 
 • Vriendelijk ontvangen vanbezoekers en gasten en ze wegwijs maken op delocatie.
 • Receptiewerkzaamheden. Een afwisselingvan mail, telefonie tot face to faceklantcontact.
 • Sluiten van het CZkantoor.

Functie-eisen
Actief durfje jezelf wel te noemen, als beveiliger loop je wat af. Dat jesociaal, betrouwbaar en stressbestendig bent spreekt voor zich. Jijweet jouw kalmte over te brengen op de mensen die je beveiligt.Onze slogan ‘Trigion: De veilige keuze’ straal jij ook echt uit. Opeen prettige manier weet je mensen aan te spreken op hun gedrag.Gastvrijheid zit in je natuur, je vindt het belangrijk datbezoekers zich welkom voelen. Als onze nieuweobjectbeveiliger:

 • Bezit je een mbo-diploma Beveiliger 2.
 • Heb je geen strafblad.Een screening bij de politie is onderdeel van desollicitatieprocedure.
 • Heb je bij voorkeur2 jaar werkervaring in de particulierebeveiliging.
 • Beheers je de Nederlandse taalgoed en beheers je de basisvaardigheden Engels. Ook instressvolle situaties kun je de juiste instructies in het Engelsgeven.
 • Bezit je een rijbewijs B en een eigenauto.
 • Ben je woonachtig binnen 30 km vanafMiddelburg/Goes.

 

Solliciteer hier