Menu

Beveiliger Cameratoezicht Politie Haaglaanden Facilicom in The Hague

Bedrijfsomschrijving
Wiljij ook mensen blij maken?

Facilicom Groupis een familiebedrijf. Echt Nederlands van oorsprong en met eenomvang waar je ‘u’ tegen zegt. Maar zeg vooral jij, dan doen wijdat ook. In Nederland zijn we bekend van merken als Albron,Trigion, Incluzio en Gom. Samen werken aan een inspirerendeleefomgeving voor iedereen. Dat is onze missie, dáár doen we hetvoor. En we zijn nog lang niet klaar.

Onze merken

Debedrijven die samen Facilicom Group vormen zijn stuk voor stuktoonaangevende spelers in hun branche. Vanuit vijf divisies –Albron, Gom, Trigion, Facilicom Solutions en Incluzio – werken weaan facilitaire dienstverlening en zorg en welzijn waarbij customerexcellence centraal staat. Oplossingen voor de vraagstukken waaropdrachtgevers mee te maken krijgen, die zoeken we samen. En rekenmaar dat we ze vinden.

Onze mensen

Of je nu bij ons te gastbent, met ons samenwerkt of je voor één van onze bedrijven inzet;je mag van Facilicom Group verwachten dat wij mensen centraalstellen. Organisaties zijn onze klanten, maar het zijn altijd demensen voor wie het doen. Ondernemen? Dat doen wij verantwoordelijken altijd mensgericht. Logisch dus dat we daar een streep onderzetten met de kernbelofte van ons merk: happy people make happypeople.

Onzemarkten

Sectoren waarin we ondernemen zijnschoonmaak, geïntegreerde facilitaire diensten, beveiliging,food&catering en zorg en welzijn. Als moederbedrijf vormen wede verbindende en stuwende factor om een inspirerende omgeving inalle facetten waar te maken. Facilicom Group is behalve inNederland actief in België, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Onshoofdkantoor staat in Schiedam, vlakbij Europoort.

Samen werken aan eeninspirerende leefomgeving voor iedereen. Dat is de missie vanFacilicom Group. Het doel is wat telt: in een veilige, gezonde eninspirerende omgeving voelen mensen zich het prettigst.

Trigion is een van de vier divisies van hetfamiliebedrijf Facilicom Group. Echt Nederlands van oorsprong enmet een omvang waar je ‘u’ tegen zegt. Maar zeg vooral jij, dandoen wij dat ook. Naast dat Trigion bij ons familiebedrijf hoort,is Facilicom Group in Nederland ook bekend van merken als GOM,Facilicom Solutions en Incluzio. Met meer dan 26.000 medewerkers iseen uitdaging ons niet snel te groot.

Bij Trigion kijken we met andere ogen naarveiligheid. Dit gaat verder dan standaard beveiligingsproducten endiensten. Trigion creëert veiligheid; hiermee leveren wij eenbelangrijke bijdrage aan onbezorgd leven. Zodat mensen zich kunnenfocussen op wat voor hen belangrijk is. Zo bouwen we aan eenaangename en inspirerende leefomgeving voor iedereen. Dat is onzemissie, dáár doen we het voor. En we zijn nog lang niet klaar. Wegaan op een gelijkwaardige manier met elkaar om en denken altijdmet jou mee. Onze slogan? Happy people make happy people.

Functieomschrijving

Ben jij goed in knopen doorhakken en wil je meerbetekenen voor een ander? Dan past deze functiehoogstwaarschijnlijk heel goed bij jou! In de meldkamercameratoezicht moet je keuzes maken en knopendoorhakken zonder dat er procedures voor zijn geschreven.Natuurlijk kan je hulp vragen aan collega’s maar vaak zal er ad hocwel een oplossing moeten komen. 

Afwisselend en uitdagend is je baan als beveiliger bij Trigionzeker. De veiligheid van het object ligt in jouw handen. Jijmaakt het verschil door bij dreigende situaties op de juiste manierte reageren. Naast je kennis van de theorie luister je ook naar jeonderbuikgevoel. Je treedt daadkrachtig op als dat nodig is. Zorgendat iedereen veilig is en zich ook zo voelt is jouw kerntaak.Eenzijdig is je werk in de beveiliging nooit. Verantwoordelijk ishet wel. Trigion is niet voor niets ‘de veilige keuze’.
Bij ons draai je dag-, avond-, nacht- en weekenddiensten, dushet is belangrijk dat je flexibel bent. Als beveiliger op decameratoezicht bij Trigion houd jij je hoofd koel en ligtde nadruk in jouw werkzaamheden op:

  • Preventief handelen. Jij hebt eenneus voor opvallende situaties of gedrag en je grijpt al in voordater echte problemen ontstaan.
  • Onveilige ofafwijkende situaties herkennen. Jij hebt het als eerste in de gatenwanneer iets niet gaat zoals het‘hoort’. 

Functie-eisen
Dat jesociaal, betrouwbaar en stressbestendig bent spreekt voor zich. Jijweet jouw kalmte over te brengen op de mensen die je aan detelefoon hebt. Onze slogan ‘Trigion: De veilige keuze’ straal jijook echt uit. Als onze nieuwe beveiligercameratoezicht: 

  • Bezit je eenmbo- diploma Beveiliger 2.
  • Heb je geenstrafblad. Een screening bij de politie is onderdeel van desollicitatieprocedure.
  • Beheers je deNederlandse taal goed en beheers je de basisvaardighedenEngels. Ook in stressvolle situaties kun je de juiste instructiesin het Engels geven.
  • Kan jij altijd demeldkamer in Den Haag bereiken met openbaar- of eigenvervoer.
  • Kan jij goed schakelen tussendiverse geautomatiseerde systemen.

 

Solliciteer hier