Menu

Beveiliger DJI Nieuwersluis Facilicom in Utrecht

Functieomschrijving

Werken als beveiliger bij de gevangenis betekent eenfunctie met veel verantwoordelijkheid. Afwisselend enuitdagend is je baan als bewaker van dit detentiecentrum in Utrechtbij Trigion zeker. Op deze unieke werklocatie bij Dienst JustitiëleInrichtingen (DJI) ben jij als beveiliger van grote waarde. Trigionstaat niet voor niets voor ‘de veilige keuze’.

De veiligheid van medewerkers, ingeslotenen enbezoekers van PI Utrecht ligt in jouw handen. Jij maakt hetverschil door bij dreigende situaties op de juiste manier tereageren. Naast je kennis van de theorie luister je ook naar jeonderbuikgevoel. Je treedt daadkrachtig op als dat nodig is. Zorgendat iedereen veilig is en zich ook zo voelt is jouw kerntaak.Eenzijdig is je werk in de beveiliging nooit. Verantwoordelijk ishet wel. Bij dit detentiecenrum draai je dag-, avond-, enweekenddiensten (tijdens kantoortijden), maar het is belangrijk datje flexibel bent. Als complexbeveiliger bij Trigion houd je jehoofd koel en ligt de nadruk in jouw werkzaamhedenop:

  • Controlevan goederen. Je zorgt ervoor dat alleen toegestane goederen deinrichting binnenkomen en verlaten.
  • Bezoekersontvangen en registreren. Je controleert of bezoekers aangemeldzijn en of ze geen spullen bij zich hebben die ze niet mee mogennemen. Je informeert ze over de huisregels enveiligheidsvoorschriften.
  • Preventief handelen.Jij hebt een neus voor opvallende of gevaarlijke situaties engrijpt al in voordat er echte problemenontstaan.

Functie-eisen
Actief durfje jezelf wel te noemen, als complexbeveiliger loop je wat af.Het behalen van een fysieke vaardigheidstoets isvoorwaarde om met het opleidingstraject te kunnenstarten. Dat je integer, besluitvaardig en betrouwbaarbent, spreekt voor zich. Ook onder druk of verleiding blijf jevolgens de gestelde normen en waarden handelen. Onze slogan‘Trigion: De veilige keuze’ straal jij ook echt uit.Onregelmatigheden of conflicten? Jij draait je sterke hand hierniet voor om! Als onze nieuwe complex beveiliger:

  • Bezit je een mbo- diploma Beveiliger2.
  • Heb je geen strafblad. Een screening bij depolitie en de aanvraag van een VOG Plus zijn onderdeel van desollicitatieprocedure.
  • Heb je bij voorkeurwerkervaring in de particulierebeveiliging.
  • Beheers je de Nederlandse taalgoed en beheers je de basisvaardigheden Engels. Ook instressvolle situaties kun je de juiste instructies in het Engelsgeven.
  • Je bent in het bezit van een geldigeidentiteitskaart of paspoort (Nederlandsenationaliteit).
  • Bezit je een rijbewijs B en eeneigen auto.
  • Ben je woonachtig binnen 50 kmvanaf Utrecht.

Na een positieveuitkomst van de politiescreening start je met hetopleidingstraject. Dit bestaat uit een Basisopleiding DJI,Elementaire zelfverdediging en BHV module (DJI specifiek). Na hetsuccesvol afronden van het opleidingstraject kun je aan de slag alscomplex beveiliger bij Trigion.

 

Solliciteer hier