Menu

Beveiliger Internationale Logistieke DienstverlenerKuehne + Nagel Facilicom in Schiphol-Rijk

Functieomschrijving
Werken als objectbeveiliger bij Kuehne + Nagel betekent dat jeveel te maken krijgt met vertrouwelijke informatie. Je loopt brand-en sluitrondes, controleert bezoekers en werkt met geautomatiseerdebeveiligingssystemen. Samen met je collega beveiligers heb jij eenbelangrijke functie en sta je voor integriteit enbetrouwbaarheid.
Afwisselend en uitdagend is je baan alsbeveiliger bij Trigion zeker. De veiligheid van medewerkers enbezoekers van deze logistieke locatie ligt in jouw handen. Jijmaakt het verschil door bij dreigende situaties op de juiste manierte reageren. Naast je kennis van de theorie luister je ook naar jeonderbuikgevoel. Je treedt daadkrachtig op als dat nodig is. Zorgendat iedereen veilig is en zich ook zo voelt is jouw kerntaak.Eenzijdig is je werk in de beveiliging nooit. Verantwoordelijk ishet wel. Trigion is niet voor niets ‘de veilige keuze’.
Je draait dag-, avond-, nacht- en weekenddiensten, dus het isbelangrijk dat je flexibel bent. Als objectbeveiliger bij Trigionhoud je je hoofd koel en ligt de nadruk in jouw werkzaamhedenop:

  • Preventief handelen. Jijhebt een neus voor opvallende situaties of gedrag en grijpt al invoordat er echte problemen ontstaan.
  • Onveiligeof afwijkende situaties herkennen. Jij hebt het als eerste in degaten wanneer iets niet gaat zoals het‘hoort’. 
  • Vriendelijk ontvangen vanbezoekers en gasten en ze wegwijs maken op delocatie.

Functie-eisen
Actief durfje jezelf wel te noemen, als beveiliger loop je wat af. Dat jesociaal, betrouwbaar en stressbestendig bent spreekt voor zich. Jijweet jouw kalmte over te brengen op de mensen die je beveiligt.Onze slogan ‘Trigion: De veilige keuze’ straal jij ook echt uit. Opeen prettige manier weet je mensen aan te spreken op hun gedrag.Gastvrijheid zit in je natuur, je vindt het belangrijk datbezoekers zich welkom voelen. Als onze nieuweobjectbeveiliger:

  • Bezit je een mbo-diploma Beveiliger 2.
  • Heb je geen strafblad.Een screening bij de politie is onderdeel van desollicitatieprocedure.
  • Beheers je deNederlandse taal goed en beheers je de basisvaardighedenEngels. Ook in stressvolle situaties kun je de juiste instructiesin het Engels geven.
  • Bezit je een rijbewijs Ben een eigen auto/ eigen vervoer.

 

Solliciteer hier