Menu

Beveiliger luchthaven Schiphol Facilicom in Schiphol

Bedrijfsomschrijving
Wiljij ook mensen blij maken?

Facilicom Groupis een familiebedrijf. Echt Nederlands van oorsprong en met eenomvang waar je ‘u’ tegen zegt. Maar zeg vooral jij, dan doen wijdat ook. In Nederland zijn we bekend van merken als Albron,Trigion, Incluzio en Gom. Samen werken aan een inspirerendeleefomgeving voor iedereen. Dat is onze missie, dáár doen we hetvoor. En we zijn nog lang niet klaar.

Onze merken

Debedrijven die samen Facilicom Group vormen zijn stuk voor stuktoonaangevende spelers in hun branche. Vanuit vijf divisies –Albron, Gom, Trigion, Facilicom Solutions en Incluzio – werken weaan facilitaire dienstverlening en zorg en welzijn waarbij customerexcellence centraal staat. Oplossingen voor de vraagstukken waaropdrachtgevers mee te maken krijgen, die zoeken we samen. En rekenmaar dat we ze vinden.

Onze mensen

Of je nu bij ons te gastbent, met ons samenwerkt of je voor één van onze bedrijven inzet;je mag van Facilicom Group verwachten dat wij mensen centraalstellen. Organisaties zijn onze klanten, maar het zijn altijd demensen voor wie het doen. Ondernemen? Dat doen wij verantwoordelijken altijd mensgericht. Logisch dus dat we daar een streep onderzetten met de kernbelofte van ons merk: happy people make happypeople.

Onzemarkten

Sectoren waarin we ondernemen zijnschoonmaak, geïntegreerde facilitaire diensten, beveiliging,food&catering en zorg en welzijn. Als moederbedrijf vormen wede verbindende en stuwende factor om een inspirerende omgeving inalle facetten waar te maken. Facilicom Group is behalve inNederland actief in België, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Onshoofdkantoor staat in Schiedam, vlakbij Europoort.

Samen werken aan eeninspirerende leefomgeving voor iedereen. Dat is de missie vanFacilicom Group. Het doel is wat telt: in een veilige, gezonde eninspirerende omgeving voelen mensen zich het prettigst.

Trigion is een van de vier divisies van hetfamiliebedrijf Facilicom Group. Echt Nederlands van oorsprong enmet een omvang waar je ‘u’ tegen zegt. Maar zeg vooral jij, dandoen wij dat ook. Naast dat Trigion bij ons familiebedrijf hoort,is Facilicom Group in Nederland ook bekend van merken als GOM,Facilicom Solutions en Incluzio. Met meer dan 26.000 medewerkers iseen uitdaging ons niet snel te groot.

Bij Trigion kijken we met andere ogen naarveiligheid. Dit gaat verder dan standaard beveiligingsproducten endiensten. Trigion creëert veiligheid; hiermee leveren wij eenbelangrijke bijdrage aan onbezorgd leven. Zodat mensen zich kunnenfocussen op wat voor hen belangrijk is. Zo bouwen we aan eenaangename en inspirerende leefomgeving voor iedereen. Dat is onzemissie, dáár doen we het voor. En we zijn nog lang niet klaar. Wegaan op een gelijkwaardige manier met elkaar om en denken altijdmet jou mee. Onze slogan? Happy people make happy people.

Functieomschrijving
Werkenals beveiliger op Schiphol betekent een extra groteverantwoordelijkheid. Je werkt bij de verschillende controle- endoorlaatposten op de luchthaven. Afwisselend is deze baan alsbeveiliger bij Trigion dus zeker. Je zorgt er bij deze posten voordat de medewerkers van Schiphol veilig zijn en dat geen enkelverboden voorwerp het terrein op komt. Bij deze posten werk je somsmet wel 12 collega’s, maar ook zelfstandig. Zorgen dat iedereenveilig is en zich ook zo voelt is jouw kerntaak. Jij maakt hierbijhet verschil door bij dreigende situaties op de juiste manier tereageren. Je treedt daadkrachtig op als dat nodig is. Naast jekennis van de theorie luister je daarbij ook naar jeonderbuikgevoel.
Op Schiphol draai je dag-, avond-,nacht- en weekenddiensten, dus is het belangrijk dat je flexibelbent. Het voordeel van het werken bij Trigion is dat wij maarongeveer 14 instaptijden hebben, dus veel minder instaptijden danbij andere beveiligingsbedrijven. Als beveiliger bij Trigion houdje je hoofd koel en ligt de nadruk in jouw werkzaamheden op:

  • Het uitvoeren van toegangscontroles. Jecontroleert de toegangspas van elkemedewerker.
  • Onveilige of afwijkende situatiesherkennen. Jij hebt het als eerste in de gaten wanneer iets nietgaat zoals het ‘hoort’. 
  • Het uitvoeren vanbeveiligingsonderzoeken. Je fouilleert de medewerkers encontroleert hun voertuigen en (persoonlijke) voorwerpen. Dit doe jeonder andere met de x-ray machine.

Functie-eisen
Actief durfje jezelf wel te noemen, als beveiliger beweeg je veel bij deverschillende controles. Dat je sociaal, alert en integer bent,spreekt voor zich. Op een prettige manier weet je mensen aan tespreken op hun gedrag. Ook onder druk of verleiding blijf jevolgens de gestelde procedures werken. Onze slogan ‘Trigion. Deveilige keuze’ straal jij ook echt uit. Als onze nieuwe beveiligerop Schiphol:

  • Bezit je eenmbo diploma Beveiliger 2.
  • Heb je geenstrafblad en ben je de afgelopen 8 jaar woonachtig geweest inNederland. Een screening bij de AIVD is onderdeel van desollicitatieprocedure.
  • Beheers je deNederlandse taal goed en beheers je de basisvaardighedenEngels. Ook in stressvolle situaties kun je de juiste instructiesin het Engels geven.
  • Kun je altijd op Schipholkomen, ook in de nacht.
  • Ben je woonachtigbinnen 60 km vanaf Schiphol.
  • Heb je ruimtelijkinzicht en ben je niet kleurenblind.

 

Solliciteer hier