Menu

Beveiliger Regio Deventer Schalkhaar Facilicom in Schalkhaar

Functieomschrijving

Werken als objectbeveiliger in de regio Deventerbetekent veel afwisseling in je werkzaamheden. Jouw functie bestaatnamelijk uit een combinatie van objecten, bestaande uitverschillende overheidsinstellingen en dienstverleners. Je looptbrand- en sluitrondes, verwelkomt en controleert/fouilleertbezoekers en verricht receptiewerkzaamheden Samen met collegabeveiligers heb jij een belangrijke functie en sta je voorhandhaving, integriteit en betrouwbaarheid. Voor deze functie zijnwij op zoek naar een kandidaat die zeer stressbestendig is enuitblinkt in hostmanship. Daarbij hoort ook het aannemen en kundigafhandelen van telefoontjes.

Afwisselend en uitdagend is je baan als beveiliger bijTrigion zeker. De veiligheid van medewerkers en bezoekers op dezeobjecten in Schalkhaar en Deventer ligt in jouw handen. Jij maakthet verschil door bij dreigende situaties op de juiste manier tereageren. Naast je kennis van de theorie luister je ook naar jeonderbuikgevoel. Je treedt daadkrachtig op als dat nodig is. Zorgendat iedereen veilig is en zich ook zo voelt is jouw kerntaak.Eenzijdig is je werk in de beveiliging nooit. Verantwoordelijk ishet wel. Trigion is niet voor niets ‘de veilige keuze’. Je draaitje dag-, avond-, nacht- en weekenddiensten, dus het is belangrijkdat je flexibel bent. Als objectbeveiliger bij Trigion houd je jehoofd koel en ligt de nadruk in jouw werkzaamhedenop:

  • Preventief handelen. Jij hebt een neusvoor opvallende situaties of gedrag en grijpt al in voordat erechte problemen ontstaan.
  • Onveilige ofafwijkende situaties herkennen. Jij hebt het als eerste in de gatenwanneer iets niet gaat zoals het‘hoort’. 
  • Vriendelijk ontvangen vanbezoekers en gasten en ze wegwijs maken op delocatie.
  • Receptiewerkzaamheden. Een afwisselingvan mail, telefonie tot face to faceklantcontact.

Functie-eisen
Actief durfje jezelf wel te noemen, als beveiliger loop je wat af. Dat jesociaal, betrouwbaar en stressbestendig bent spreekt voor zich. Jijweet jouw kalmte over te brengen op de mensen die je beveiligt.Onze slogan ‘Trigion: De veilige keuze’ straal jij ook echt uit. Opeen prettige manier weet je mensen aan te spreken op hun gedrag.Gastvrijheid zit in je natuur, je vindt het belangrijk datbezoekers zich welkom voelen. Als onze nieuweobjectbeveiliger:

  • Bezit je een mbo-diploma Beveiliger 2.
  • Heb je geen strafblad.Een screening bij de politie is onderdeel van desollicitatieprocedure.
  • Beheers je deNederlandse taal goed en beheers je de basisvaardighedenEngels. Ook in stressvolle situaties kun je de juiste instructiesin het Engels geven.
  • Bezit je een rijbewijs Ben een eigen auto/ eigen vervoer.
  • Ben jewoonachtig binnen 50 km rondom Deventer.

 

Solliciteer hier