Menu

Beveiliger Rotterdam Europoort Facilicom in Rotterdam

Functieomschrijving
Werken als objectbeveiliger bij Rotterdam Europoort betekentdat je in een internationale omgeving gaat werken. De voertaal isnaast Nederlands ook Engels. Je loopt brand- en sluitrondes, draaitmeldkamerdiensten en je opent en sluithet raffinaderij/terrein. Een afwisselende werkomgeving metveel verschillende nationaliteiten en culturen.

Afwisselend en uitdagend is je baan als beveiliger bij Trigionzeker. De veiligheid van medewerkers en bezoekers van RotterdamEuropoort ligt in jouw handen. Jij maakt het verschil door bijdreigende situaties op de juiste manier te reageren. Naast jekennis van de theorie luister je ook naar je onderbuikgevoel. Jetreedt daadkrachtig op als dat nodig is. Zorgen dat iedereen veiligis en zich ook zo voelt is jouw kerntaak. Eenzijdig is je werk inde beveiliging nooit. Verantwoordelijk is het wel. Trigion is nietvoor niets ‘de veilige keuze’.
Bij Rotterdam Europoortdraai je dag-, avond-, nacht- en weekenddiensten, dus het isbelangrijk dat je flexibel bent. Als objectbeveiliger bij Trigionhoud je je hoofd koel en ligt de nadruk in jouw werkzaamhedenop:

 • Preventief handelen. Jijhebt een neus voor opvallende situaties of gedrag en grijpt al invoordat er echte problemen ontstaan.
 • Onveiligeof afwijkende situaties herkennen. Jij hebt het als eerste in degaten wanneer iets niet gaat zoals het‘hoort’. 
 • Vriendelijk ontvangen  vanbezoekers en gasten en ze wegwijs maken op delocatie.
 • Receptiewerkzaamheden. Een afwisselingvan mail, telefonie tot face to faceklantcontact. 

Functie-eisen
Actief durfje jezelf wel te noemen, als beveiliger loop je wat af. Dat jesociaal, betrouwbaar en stressbestendig bent spreekt voor zich. Jijweet jouw kalmte over te brengen op de mensen die je beveiligt.Onze slogan ‘Trigion: De veilige keuze’ straal jij ook echt uit. Opeen prettige manier weet je mensen aan te spreken op hungedrag.  Gastvrijheid zit in je natuur, je vindt hetbelangrijk dat bezoekers zich welkom voelen.  Als onze nieuweobjectbeveiliger:

 • Bezit je een mbo-diploma Beveiliger 2.
 • Heb je geen strafblad.Een screening bij de politie is onderdeel van desollicitatieprocedure.
 • Heb je minimaal 2jaar werkervaring in de particulierebeveiliging.
 • Beheers je de Nederlandse enEngelse taal goed in woord en geschrift.
 • Bezitje een rijbewijs B en een eigen auto/ eigenvervoer.
 • Kun je goed met een computeroverweg.
 • Ben je woonachtig binnen 50 km vanafRotterdam

 

Solliciteer hier