Menu

Beveiliger Rotterdam The Hague Aiport Facilicom in Rotterdam

Bedrijfsomschrijving
Wiljij ook mensen blij maken?

Facilicom Groupis een familiebedrijf. Echt Nederlands van oorsprong en met eenomvang waar je ‘u’ tegen zegt. Maar zeg vooral jij, dan doen wijdat ook. In Nederland zijn we bekend van merken als Albron,Trigion, Incluzio en Gom. Samen werken aan een inspirerendeleefomgeving voor iedereen. Dat is onze missie, dáár doen we hetvoor. En we zijn nog lang niet klaar.

Onze merken

De bedrijvendie samen Facilicom Group vormen zijn stuk voor stuk toonaangevendespelers in hun branche. Vanuit vijf divisies – Albron, Gom,Trigion, Facilicom Solutions en Incluzio – werken we aanfacilitaire dienstverlening en zorg en welzijn waarbij customerexcellence centraal staat. Oplossingen voor de vraagstukken waaropdrachtgevers mee te maken krijgen, die zoeken we samen. En rekenmaar dat we ze vinden.

Onze mensen

Of je nu bij ons te gastbent, met ons samenwerkt of je voor één van onze bedrijven inzet;je mag van Facilicom Group verwachten dat wij mensen centraalstellen. Organisaties zijn onze klanten, maar het zijn altijd demensen voor wie het doen. Ondernemen? Dat doen wij verantwoordelijken altijd mensgericht. Logisch dus dat we daar een streep onderzetten met de kernbelofte van ons merk: happy people make happypeople.

Onzemarkten

Sectoren waarin we ondernemen zijnschoonmaak, geïntegreerde facilitaire diensten, beveiliging,food&catering en zorg en welzijn. Als moederbedrijf vormen wede verbindende en stuwende factor om een inspirerende omgeving inalle facetten waar te maken. Facilicom Group is behalve inNederland actief in België, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Onshoofdkantoor staat in Schiedam, vlakbij Europoort.

Samen werken aan eeninspirerende leefomgeving voor iedereen. Dat is de missie vanFacilicom Group. Het doel is wat telt: in een veilige, gezonde eninspirerende omgeving voelen mensen zich het prettigst.

Trigion is een van de vier divisies van hetfamiliebedrijf Facilicom Group. Echt Nederlands van oorsprong enmet een omvang waar je ‘u’ tegen zegt. Maar zeg vooral jij, dandoen wij dat ook. Naast dat Trigion bij ons familiebedrijf hoort,is Facilicom Group in Nederland ook bekend van merken als GOM,Facilicom Solutions en Incluzio. Met meer dan 26.000 medewerkers iseen uitdaging ons niet snel te groot.

Bij Trigion kijken we met andere ogen naarveiligheid. Dit gaat verder dan standaard beveiligingsproducten endiensten. Trigion creëert veiligheid; hiermee leveren wij eenbelangrijke bijdrage aan onbezorgd leven. Zodat mensen zich kunnenfocussen op wat voor hen belangrijk is. Zo bouwen we aan eenaangename en inspirerende leefomgeving voor iedereen. Dat is onzemissie, dáár doen we het voor. En we zijn nog lang niet klaar. Wegaan op een gelijkwaardige manier met elkaar om en denken altijdmet jou mee. Onze slogan? Happy people make happy people.

Functieomschrijving
Werkenop Rotterdam The Hague Airport betekent een functie vol uitdagingomdat je nooit van tevoren weet hoe een dag kan lopen. Soms looptje dag netjes volgens planning, een andere keer brengt een dagverrassingen met zich mee. Onverwachte situaties waarbij jij alerten daadkrachtig moet kunnen reageren. Dit maakt het een functie volmet afwisseling.

Afwisselend en uitdagendis je baan als beveiliger bij Trigion zeker. De veiligheid vanmedewerkers en bezoekers van Rotterdam The Hague Airport ligtin jouw handen. Jij maakt het verschil door bij dreigende situatiesop de juiste manier te reageren. Naast je kennis van de theorieluister je ook naar je onderbuikgevoel. Je treedt daadkrachtig opals dat nodig is. Zorgen dat iedereen veilig is en zich ook zovoelt is jouw kerntaak. Eenzijdig is je werk in de beveiligingnooit. Verantwoordelijk is het wel. Trigion is niet voor niets ‘deveilige keuze’.
Bij de luchthaven draai je dag-,avond-, nacht- en weekenddiensten, dus het is belangrijk dat jeflexibel bent. Als luchthavenbeveiliger bij Trigion houd je jehoofd koel en ligt de nadruk in jouw werkzaamheden op:

  • Preventief handelen. Jij hebt eenneus voor opvallende situaties of gedrag en grijpt al in voordat erechte problemen ontstaan.
  • Onveilige ofafwijkende situaties herkennen. Jij hebt het als eerste in de gatenwanneer iets niet gaat zoals het‘hoort’. 
  • Vriendelijk ontvangen  vanbezoekers en gasten en ze wegwijs maken op deluchthaven.

Je bent in dezefunctie verantwoordelijk voor het controleren van meegebrachtespullen en het fouilleren van medewerkers en passagiers. Jewerkt zowel in de terminal als buiten op de toegangsposten. Jeverricht voertuigcontroles en mobiele surveillance oprandwegen.

Functie-eisen
Gastvrijheidzit in je natuur, je vindt het belangrijk dat passagiers zichwelkom voelen. Je bent in goede fysieke conditie. Bij hetfouilleren van passagiers zal je namelijk veel bukken en staan. Datje sociaal, betrouwbaar en stressbestendig bent spreekt voor zich.Je bedient de scanapparatuur en daarom is het belangrijk dat jeniet kleurenblind bent.
Op een prettige manier weet jemensen aan te spreken op hun gedrag. Onze slogan ‘Trigion: Deveilige keuze’ straal jij ook echt uit. Als onze nieuwe beveiligerop de luchthaven: 

  • Bezit je eenmbo- diploma Beveiliger 2.
  • Beheers je deNederlandse taal goed en beheers je de basisvaardighedenEngels. Ook in stressvolle situaties kun je de juiste instructiesin het Engels geven.
  • Bezit je een rijbewijs Ben eigen vervoer.
  • Ben je woonachtig binnen 30km vanaf Rotterdam The Hague Airport.

Een screening bij de AIVD en de politie iseen onderdeel van de selectieprocedure. Vanwege dezescreeningen zijn de volgende zaken belangrijk:
    Je hebt nog nooit eenstrafbaar feit gepleegd waarvoor je bent veroordeeld, gevangen hebtgezeten of een taakstraf hebt gehad. 
•    Je bent de afgelopen 8jaar woonachtig geweest in Nederland.

 

Solliciteer hier