Menu

Complex Beveiliger DJI Zaanstad Facilicom in Zaanstad

Functieomschrijving

Werken als complex beveiliger bij dit Justitieelcomplex betekent een functie met veel verantwoordelijkheid. Op dezelocatie leven meer dan 1000 gedetineerden, waaronder ookgedetineerde psychiatrische patiënten. Je hebt de hele dag te makenmet bezoekers, loopt surveillancerondes, beheert de sleutels enkijkt mee in de meldkamer. Genoeg uitdagingen! 
Afwisselend en uitdagend is je baan als complexbeveiliger bijTrigion zeker. Op deze unieke werklocatie bij Dienst JustitiëleInrichtingen ben jij als beveiliger van grote waarde. Trigion staatniet voor niets voor ‘de veilige keuze’. De veiligheid vanmedewerkers, gedetineerden en bezoekers van justitieel complexZaanstad ligt in jouw handen. Jij maakt het verschil door bijdreigende situaties op de juiste manier te reageren. Naast jekennis van de theorie luister je ook naar je onderbuikgevoel. Jetreedt daadkrachtig op als dat nodig is. Zorgen dat iedereen veiligis en zich ook zo voelt is jouw kerntaak. Eenzijdig is je werk inde beveiliging nooit. Verantwoordelijk is het wel. Bij ditjustitieel complex draai je dag-, avond-, nacht- enweekenddiensten, dus het is belangrijk dat je flexibel bent. Alscomplexbeveiliger bij Trigion houd je je hoofd koel en ligt denadruk in jouw werkzaamheden op:

  • Controle van goederen. Je zorgt ervoor datalleen toegestane goederen de inrichting binnenkomen enverlaten.
  • Bezoekers ontvangen en registreren.Je controleert of bezoekers aangemeld zijn en of ze geen spullenbij zich hebben die ze niet mee mogen nemen. Je informeert ze overde huisregels enveiligheidsvoorschriften.
  • Preventief handelen.Jij hebt een neus voor opvallende of gevaarlijke situaties engrijpt al in voordat er echte problemenontstaan.

Functie-eisen
Actief durfje jezelf wel te noemen, als complexbeveiliger loop je wat af. Hetbehalen van een fysieke vaardigheidstoets is voorwaarde om met hetopleidingstraject te kunnen starten. Dat je integer, besluitvaardigen betrouwbaar bent spreekt voor zich. Ook onder druk of verleidingblijf je volgens de gestelde normen en waarden handelen. Onzeslogan ‘Trigion: De veilige keuze’ straal jij ook echt uit.Onregelmatigheden of conflicten? Jij draait je sterke hand hierniet voor om! Als onze nieuwe complex beveiliger:

  • Bezit je een mbo- diploma Beveiliger2.
  • Heb je geen strafblad. Een screening bij depolitie en de aanvraag van een VOG Plus zijn onderdeel van desollicitatieprocedure.
  • Heb je minimaal 3jaar werkervaring in de particulierebeveiliging.
  • Beheers je de Nederlandse taalgoed en beheers je de basisvaardigheden Engels. Ook instressvolle situaties kun je de juiste instructies in het Engelsgeven.
  • Je bent in het bezit van een geldigeidentiteitskaart of paspoort (Nederlandsenationaliteit).

Na een positieve uitkomst van de politiescreening start jemet het opleidingstraject. Dit bestaat uit een BasisopleidingDJI, Elementaire zelfverdediging en BHV module (DJIspecifiek). Na het succesvol afronden van het opleidingstraject kunje aan de slag als complex beveiliger bij Trigion.

 

Solliciteer hier