Menu

Opleiding beveiliger luchthaven Schiphol Facilicom in Schiphol

Bedrijfsomschrijving
Wiljij ook mensen blij maken?

Facilicom Groupis een familiebedrijf. Echt Nederlands van oorsprong en met eenomvang waar je ‘u’ tegen zegt. Maar zeg vooral jij, dan doen wijdat ook. In Nederland zijn we bekend van merken als Albron,Trigion, Incluzio en Gom. Samen werken aan een inspirerendeleefomgeving voor iedereen. Dat is onze missie, dáár doen we hetvoor. En we zijn nog lang niet klaar.

Onze merken

Debedrijven die samen Facilicom Group vormen zijn stuk voor stuktoonaangevende spelers in hun branche. Vanuit vijf divisies –Albron, Gom, Trigion, Facilicom Solutions en Incluzio – werken weaan facilitaire dienstverlening en zorg en welzijn waarbij customerexcellence centraal staat. Oplossingen voor de vraagstukken waaropdrachtgevers mee te maken krijgen, die zoeken we samen. En rekenmaar dat we ze vinden.

Onze mensen

Of je nu bij ons te gastbent, met ons samenwerkt of je voor één van onze bedrijven inzet;je mag van Facilicom Group verwachten dat wij mensen centraalstellen. Organisaties zijn onze klanten, maar het zijn altijd demensen voor wie het doen. Ondernemen? Dat doen wij verantwoordelijken altijd mensgericht. Logisch dus dat we daar een streep onderzetten met de kernbelofte van ons merk: happy people make happypeople.

Onzemarkten

Sectoren waarin we ondernemen zijnschoonmaak, geïntegreerde facilitaire diensten, beveiliging,food&catering en zorg en welzijn. Als moederbedrijf vormen wede verbindende en stuwende factor om een inspirerende omgeving inalle facetten waar te maken. Facilicom Group is behalve inNederland actief in België, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Onshoofdkantoor staat in Schiedam, vlakbij Europoort.

Samen werken aan eeninspirerende leefomgeving voor iedereen. Dat is de missie vanFacilicom Group. Het doel is wat telt: in een veilige, gezonde eninspirerende omgeving voelen mensen zich het prettigst.

Trigion is een van de vier divisies van hetfamiliebedrijf Facilicom Group. Echt Nederlands van oorsprong enmet een omvang waar je ‘u’ tegen zegt. Maar zeg vooral jij, dandoen wij dat ook. Naast dat Trigion bij ons familiebedrijf hoort,is Facilicom Group in Nederland ook bekend van merken als GOM,Facilicom Solutions en Incluzio. Met meer dan 26.000 medewerkers iseen uitdaging ons niet snel te groot.

Bij Trigion kijken we met andere ogen naarveiligheid. Dit gaat verder dan standaard beveiligingsproducten endiensten. Trigion creëert veiligheid; hiermee leveren wij eenbelangrijke bijdrage aan onbezorgd leven. Zodat mensen zich kunnenfocussen op wat voor hen belangrijk is. Zo bouwen we aan eenaangename en inspirerende leefomgeving voor iedereen. Dat is onzemissie, dáár doen we het voor. En we zijn nog lang niet klaar. Wegaan op een gelijkwaardige manier met elkaar om en denken altijdmet jou mee. Onze slogan? Happy people make happy people.

Functieomschrijving
Binneneen jaar word jij opgeleid tot gediplomeerd beveiliger en dezeopleiding wordt betaald door Trigion. Na 2 weken theorie ga jedirect aan de slag als beveiliger op de luchthaven Schiphol. Geendag in deze grote, internationale omgeving is hetzelfde. Je werktbij de verschillende controle- en doorlaatposten op de luchthaven.Bij deze posten werk je soms met wel 12 collega’s, maar ookzelfstandig. Als beveiliger in opleiding zorg jij ervoor dat demedewerkers van Schiphol veilig zijn en dat geen enkel verbodenvoorwerp het terrein op komt. Naast je kennis van de theorieluister je ook naar je onderbuikgevoel. Je treedt daadkrachtig opals dat nodig is, ook onder druk. Zorgen dat iedereen veilig is enzich ook zo voelt is jouw kerntaak. Trigion staat niet voor nietsvoor ‘de veilige keuze’.
Al tijdens de betaaldeopleiding tot beveiliger draai je mee als volwaardig beveiligertijdens dag-, avond-, nacht- en weekenddiensten. Je volgt niet voorniets een BBL- opleiding waarbij je leert èn werkt. Werken alsbeveiliger op Schiphol betekent afwisselend werk vol spanning.Natuurlijk onder begeleiding van een praktijkbegeleider. Na deopleiding is er uitzicht op een vaste baan. Als beveiliger opSchiphol ligt de nadruk in jouw werkzaamheden op:

  • Het uitvoeren van toegangscontroles. Jecontroleert de toegangspas van elkemedewerker.
  • Onveilige of afwijkende situatiesherkennen. Jij hebt het als eerste in de gaten wanneer iets nietgaat zoals het ‘hoort’. 
  • Het uitvoeren vanbeveiligingsonderzoeken. Je fouilleert de medewerkers encontroleert hun voertuigen en (persoonlijke) voorwerpen. Dit doe jeonder andere met de x-ray machine.

Functie-eisen
Gemotiveerd ben jij voor de volle 100%. Actief durf je jezelfwel te noemen, als beveiliger beweeg je veel bij de verschillendecontroles. Jij ziet jezelf wel op de luchthaven Schiphol rondlopenom alles op het gebied van veiligheid te controleren. Dat jeleergierig bent, hoeven we je niet uit te leggen. De opleiding isnog maar het begin. Mogelijk wil je daarna verder groeien enmisschien zelfs wel supervisor op de luchthaven worden. Je hebt eensterk verantwoordelijkheidsgevoel en:

  • Hebt geen strafblad en bent de afgelopen 8jaar woonachtig geweest in Nederland. Een screening bij de AIVD isonderdeel van desollicitatieprocedure.
  • Beheerst de Nederlandsetaal goed en beheerst de basisvaardigheden Engels. Ook instressvolle situaties kun je de juiste instructies in het Engelsgeven.
  • Kunt altijd op Schiphol komen, dus ookin de nacht.
  • Bent woonachtig binnen 60 km vanafSchiphol.
  • Hebt ruimtelijk inzicht en bent nietkleurenblind.

 

Solliciteer hier