Menu

Opleiding Beveiliger Overheidsinstantie Almere Facilicom in Almere

Functieomschrijving
Binnen een jaar word jijopgeleid tot gediplomeerd beveiliger en deze opleiding wordtbetaald door Trigion. Je start met een werk-leertraject waarbij deeerste twee weken volledig in het teken staan van (online) theorie.Deze lesweken maken deel uit van het inwerktraject en wordenvolledig uitbetaald. Na het volgen van de (online) lessen mag je jekennis meteen in de praktijk brengen en start je inwerktraject alsaspirant beveiliger. De daaropvolgende maanden werk je zelfstandigmet enige regelmaat aan je theorie en leg je de benodigde examensaf.

Werken als objectbeveiligerbij een overheidsinstantie in Almere betekent werken in eenmulticulturele omgeving.Je looptcontrolerondes en draagt hiermee bij aan de veiligheid op hetterrein; opent en sluit gebouwen op het terrein en verzorgt desleutel- en bezoekersregistratie. Een afwisselendewerkomgeving met veel verschillende nationaliteiten en culturen.Het is daarbij belangrijk dat je flexibel bent, want als beveiligerdraai je dag-, avond-, nacht- en weekenddiensten. Houd er rekeningmee dat de nadruk bij deze vacature op de nacht-  enweekenddiensten ligt. Voor deze vacature vragen wij eeninzetbaarheid van 80 uur per periode (4 weken). Deze parttimeopleiding is flexibel in te delen waardoor het perfect tecombineren is met een bijbaan of gezinsleven. De gevraagdeinzetbaarheid hoeft namelijk niet evenredig verdeeld te worden perweek.

Jijbent verantwoordelijk voor de veiligheid van medewerkers, bewonersen bezoekers. Trigion staat niet voor niets voor ‘de veiligekeuze’. Naast je kennis van de theorie luister je ook naar jeonderbuikgevoel. Je treedt daadkrachtig op als dat nodig is. Zorgendat iedereen veilig is en zich ook zo voelt is jouwkerntaak.

Al tijdens de betaaldeopleiding tot beveiliger draai je mee als volwaardig beveiliger. Jevolgt niet voor niets een BBL- opleiding waarbij je leert èn werkt.Werken als beveiliger bij Trigion betekent afwisselend werk volspanning. Natuurlijk onder begeleiding van een praktijkbegeleider.Na de opleiding is er uitzicht op een vaste baan. Als beveiligerbij Trigion ligt de nadruk in jouw werkzaamhedenop:

  • Preventief handelen. Jijhebt een neus voor opvallende situaties of gedrag en grijpt al invoordat er echte problemenontstaan.
  • Onveilige of afwijkendesituaties herkennen. Jij hebt het als eerste in de gaten wanneeriets niet gaat zoals het ‘hoort’. 
  • Vriendelijk ontvangen vanbezoekers en gasten en ze wegwijs maken op de locatie. Jij bent hetvisitekaartje.
  • Receptiewerkzaamheden. Eenafwisseling van mail, telefonie tot face-to-face klantcontact.

Verwachte start opleidingstraject: december2021

Functie-eisen
Gemotiveerd ben jij voor devolle 100%. Actief durf je jezelf wel te noemen. Jij ziet jezelfwel rondlopen om alles op het gebied van veiligheid te controleren.Dat je leergierig bent hoeven we je niet uit te leggen. Deopleiding is nog maar het begin. Mogelijk wil je daarna verdergroeien en misschien zelfs wel teamleider of praktijkbegeleiderworden. Je hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoelen:

  • Hebt geenstrafblad. Een screening bij de politie is onderdeel van desollicitatieprocedure.
  • Beheerst deNederlandse taal goed en beheerst de basisvaardigheden Engels. Ookin stressvolle situaties kun je de juiste instructies in het Engelsgeven.
  • Bezit eenrijbewijs B en een eigen auto/eigenvervoer.
  • Bent woonachtigbinnen 30 km vanaf locatie Almere. Liever werken bij één vande andere beschikbare opleidingsplaatsen in regio Flevoland,Gelderland of Overijssel? Informeer naar demogelijkheden.
  • Houd er rekeningmee dat de lessen online plaatsvinden via een digitaaldevice.
  • Je neemt denodige levenservaring met je mee.

 

Solliciteer hier