Menu

Opleiding beveiliger regio Eindhoven Facilicom in Eindhoven

Bedrijfsomschrijving
Wiljij ook mensen blij maken?

Facilicom Groupis een familiebedrijf. Echt Nederlands van oorsprong en met eenomvang waar je ‘u’ tegen zegt. Maar zeg vooral jij, dan doen wijdat ook. In Nederland zijn we bekend van merken als Albron,Trigion, Incluzio en Gom. Samen werken aan een inspirerendeleefomgeving voor iedereen. Dat is onze missie, dáár doen we hetvoor. En we zijn nog lang niet klaar.

Onze merken

Debedrijven die samen Facilicom Group vormen zijn stuk voor stuktoonaangevende spelers in hun branche. Vanuit vijf divisies –Albron, Gom, Trigion, Facilicom Solutions en Incluzio – werken weaan facilitaire dienstverlening en zorg en welzijn waarbij customerexcellence centraal staat. Oplossingen voor de vraagstukken waaropdrachtgevers mee te maken krijgen, die zoeken we samen. En rekenmaar dat we ze vinden.

Onze mensen

Of je nu bij ons te gastbent, met ons samenwerkt of je voor één van onze bedrijven inzet;je mag van Facilicom Group verwachten dat wij mensen centraalstellen. Organisaties zijn onze klanten, maar het zijn altijd demensen voor wie het doen. Ondernemen? Dat doen wij verantwoordelijken altijd mensgericht. Logisch dus dat we daar een streep onderzetten met de kernbelofte van ons merk: happy people make happypeople.

Onzemarkten

Sectoren waarin we ondernemen zijnschoonmaak, geïntegreerde facilitaire diensten, beveiliging,food&catering en zorg en welzijn. Als moederbedrijf vormen wede verbindende en stuwende factor om een inspirerende omgeving inalle facetten waar te maken. Facilicom Group is behalve inNederland actief in België, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Onshoofdkantoor staat in Schiedam, vlakbij Europoort.

Samen werken aan eeninspirerende leefomgeving voor iedereen. Dat is de missie vanFacilicom Group. Het doel is wat telt: in een veilige, gezonde eninspirerende omgeving voelen mensen zich het prettigst.

Trigion is een van de vier divisies van hetfamiliebedrijf Facilicom Group. Echt Nederlands van oorsprong enmet een omvang waar je ‘u’ tegen zegt. Maar zeg vooral jij, dandoen wij dat ook. Naast dat Trigion bij ons familiebedrijf hoort,is Facilicom Group in Nederland ook bekend van merken als GOM,Facilicom Solutions en Incluzio. Met meer dan 26.000 medewerkers iseen uitdaging ons niet snel te groot.

Bij Trigion kijken we met andere ogen naarveiligheid. Dit gaat verder dan standaard beveiligingsproducten endiensten. Trigion creëert veiligheid; hiermee leveren wij eenbelangrijke bijdrage aan onbezorgd leven. Zodat mensen zich kunnenfocussen op wat voor hen belangrijk is. Zo bouwen we aan eenaangename en inspirerende leefomgeving voor iedereen. Dat is onzemissie, dáár doen we het voor. En we zijn nog lang niet klaar. Wegaan op een gelijkwaardige manier met elkaar om en denken altijdmet jou mee. Onze slogan? Happy people make happy people.

Functieomschrijving
Jouwleer- en werktraject gaat van start met twee weken die volledig inhet teken staan van (online) theorie. Deze lesweken maken deel uitvan het inwerktraject en worden volledig uitbetaald. Na het volgenvan de theorielessen breng je je kennis meteen in de praktijk enstart je met je inwerktraject tot aspirant beveiliger. Dedaaropvolgende maanden werk je ondertussen zelfstandig aan jetheorie en leg je de benodigde examens af.

Ben jij toe aan een uitdaging? Dan is werken als aspirantbeveiliger bij Trigion precies wat je zoekt. Waar je preciesterechtkomt, dat bepalen we op basis van jouw competenties enkarakter. Wie weet loop jij straks controlerondes op eenoverheidsinstantie; open en sluit je gebouwen bij een grote bank ofzorg je voor de toegangscontrole met een vrolijke begroeting bijeen van onze andere locaties.

Wat vinden wijbelangrijk? Je bent flexibel, want als beveiliger draai je dag-,avond-, nacht- en weekenddiensten. Voor deze vacature vragen wijeen inzetbaarheid van minimaal 80 uur per periode (4 weken) totmaximaal 144 uur.

Al tijdens de betaaldeopleiding tot beveiliger draai je mee als volwaardig beveiliger. Jevolgt niet voor niets een BBL- opleiding waarbij je leert èn werkt.Werken als beveiliger bij Trigion betekent afwisselend werk volspanning. Natuurlijk onder begeleiding van een praktijkbegeleider.Na de opleiding heb jij (bij goed functioneren) direct een baan.Als beveiliger bij Trigion ligt de nadruk in jouw werkzaamhedenop:

  • Preventief handelen. Jij hebteen neus voor opvallende situaties of gedrag en grijpt al invoordat er echte problemen ontstaan.
  • Onveiligeof afwijkende situaties herkennen. Jij hebt het als eerste in degaten wanneer iets niet gaat zoals het‘hoort’. 
  • Vriendelijk ontvangen vanbezoekers en gasten en ze wegwijs maken op de locatie. Jij bent hetvisitekaartje.
  • Receptiewerkzaamheden. Eenafwisseling van mail, telefonie tot face-to-faceklantcontact.

Verwachtestart opleidingstraject: mei/juni 2022

Functie-eisen
Gemotiveerdben jij voor de volle 100%. Actief durf je jezelf wel te noemen.Jij ziet jezelf wel rondlopen om alles op het gebied van veiligheidte controleren. Dat je leergierig bent hoeven we je niet uit teleggen. De opleiding is nog maar het begin en de kick-start van jecarrière! Groei door en wordt na het behalen van je diplomabeveiliger teamleider of praktijkbegeleider. Je hebt een sterkverantwoordelijkheidsgevoel en:

  • Hebt geen strafblad. Een screening bij depolitie is onderdeel van desollicitatieprocedure.
  • Beheerst de Nederlandsetaal goed en beheerst de basisvaardigheden Engels. Ook instressvolle situaties kun je de juiste instructies in het Engelsgeven.
  • Woont in de regio vanEindhoven. 
  • Houdt er rekening mee dat delessen online kunnen plaatsvinden via een digitaaldevice.
  • Je neemt de nodige levenservaring metje mee.

 

Solliciteer hier