Menu

Privacy & Security Officer (CISO) Gemeente Noordenveld in Roden

Privacy & Security Officer (CISO)

36 uur per week

Wie wij zijn

Noordenveld is een ambitieuze gemeente die volop in ontwikkeling is. De kernwaarden van de gemeente zijn: transparant, leefbaar, groen, ondernemend en duurzaam. De gemeente sluit aan op de informatievoorziening en digitalisering in onze samenleving. Het zorgvuldig bewaren en behandelen van informatie en beschikbare data is een vereiste in een digitale werkomgeving met nieuwe technologieën. Dit alles voor een zorgvuldige dienstverlening naar de inwoners.

Over de functie

De positie van Privacy & Security Officer is nieuw voor onze gemeente. Het wordt jouw taak om hier vorm en inhoud aan te geven. Je dagelijkse werkzaamheden zijn bijzonder veelzijdig en spelen door de gehele organisatie heen. De functie valt momenteel hiërarchisch onder de teamleider Financiën. Functionele aansturing gebeurt door de Concern Controller. Concern controller is ook verantwoordelijk voor de AO/IC en voor de ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit). 

Je werkt nauw samen met collega’s die zich bezighouden met het inrichten en beheren van werkprocessen en bijbehorende informatiesystemen. Deze collega’s bevinden zich bij de dienstverleningsdomeinen zoals Burgerzaken, Sociaal Domein en Beheer Openbare Ruimte. Maar ook binnen de vakgroepen van Team ICT waaronder DIV, Geo-

 

Solliciteer hier