Menu

Projectleider Brand- en Beveiligingstechniek Noord- enOost-Nederland, 32-40 uur Facilicom in Zwolle

Bedrijfsomschrijving
Wiljij ook mensen blij maken?

Facilicom Groupis een familiebedrijf. Echt Nederlands van oorsprong en met eenomvang waar je ‘u’ tegen zegt. Maar zeg vooral jij, dan doen wijdat ook. In Nederland zijn we bekend van merken als Albron,Trigion, Incluzio en Gom. Samen werken aan een inspirerendeleefomgeving voor iedereen. Dat is onze missie, dáár doen we hetvoor. En we zijn nog lang niet klaar.

Onze merken

Debedrijven die samen Facilicom Group vormen zijn stuk voor stuktoonaangevende spelers in hun branche. Vanuit vijf divisies –Albron, Gom, Trigion, Facilicom Solutions en Incluzio – werken weaan facilitaire dienstverlening en zorg en welzijn waarbij customerexcellence centraal staat. Oplossingen voor de vraagstukken waaropdrachtgevers mee te maken krijgen, die zoeken we samen. En rekenmaar dat we ze vinden.

Onze mensen

Of je nu bij ons te gastbent, met ons samenwerkt of je voor één van onze bedrijven inzet;je mag van Facilicom Group verwachten dat wij mensen centraalstellen. Organisaties zijn onze klanten, maar het zijn altijd demensen voor wie het doen. Ondernemen? Dat doen wij verantwoordelijken altijd mensgericht. Logisch dus dat we daar een streep onderzetten met de kernbelofte van ons merk: happy people make happypeople.

Onzemarkten

Sectoren waarin we ondernemen zijnschoonmaak, geïntegreerde facilitaire diensten, beveiliging,food&catering en zorg en welzijn. Als moederbedrijf vormen wede verbindende en stuwende factor om een inspirerende omgeving inalle facetten waar te maken. Facilicom Group is behalve inNederland actief in België, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Onshoofdkantoor staat in Schiedam, vlakbij Europoort.

Samen werken aan eeninspirerende leefomgeving voor iedereen. Dat is de missie vanFacilicom Group. Het doel is wat telt: in een veilige, gezonde eninspirerende omgeving voelen mensen zich het prettigst.

Facilicom Solutions is een van de vier divisiesvan het familiebedrijf Facilicom Group. Echt Nederlands vanoorsprong en met een omvang waar je ‘u’ tegen zegt. Maar zeg vooraljij, dan doen wij dat ook. Naast dat Facilicom Solutions bij onsfamiliebedrijf hoort, is Facilicom Group in Nederland ook bekendvan merken als Trigion, Incluzio en Gom. Met meer dan 26.000medewerkers is een uitdaging ons niet snel te groot.

We zijn een totaalaanbieder van facilitaireen technische dienstverlening, voor alles in en om een gebouw. Onzesupertechneuten en facilitaire helden leveren maatwerk, zodat we deservice verlenen waar onze klanten behoefte aan hebben. Zo bouwenwe aan een aangename en inspirerende leefomgeving voor iedereen.Dat is onze missie, dáár doen we het voor. En we zijn nog lang nietklaar. We gaan op een gelijkwaardige manier met elkaar om en denkenaltijd met jou mee. Onze slogan? Happy people make happypeople.

Functieomschrijving

Wij zijn Trigion Brand- en Beveiligingstechniek, détoonaangevende partner die veiligheid voor onze klanten creëert.Dat doen we middels een unieke bundeling van mensen, state of theart technology, onze kennis en producten. Voor onze regio Noord- enOost-Nederland zoeken we een nieuwe Projectleider die projectenleidt en coördineert.

Wat maakt het leuk om alsProjectleider nu juist bij Trigion Brand- en Beveiligingstechniekte werken?

 • Je hebt een grote mate van vrijheidom je werk naar eigen inzicht uit te voeren en de markt te gaanbewerken zoals jij denkt dat goedis
 • Je komt in een klein en hecht teamvan 20 professionals
 • Met Trigion heb je een grote,professionele organisatie achter je
 • Er zijn veel groei- enontwikkelmogelijkheden
 • Je krijgt een interessante en diverseklantenportefeuille
 • Trigion is totaalleverancier insecurity en daardoor liggen er ook mogelijkheden om je in deintegrale beveiligingsdiensten teontwikkelen

AlsProjectleider ben je verantwoordelijk voor het aansturen van teamsvan (service- en/of installatie-) monteurs bij nieuwe en lopendeprojecten. Je houdt het overzicht en onderhoudt actief het contactmet je teamgenoten. Je ondersteunt hen als leidinggevende op allevlakken waar ze tegenaan lopen en pakt de financiële en personeleverantwoordelijkheid op. Waar nodig daag je je je collega’s uit omzich te ontwikkelen en opleidingen aan te bieden. Je vormt eentwee-eenheid met de vestigingsmanager en samen met hem neem jebeslissingen over jaarbudgetten en planningen. Je onderhoudt hetcontact met de klant en monitort of deze tevreden is over devoortgang en oplevering. Als je commerciële kansen ziet, stem jedeze af met de vestigingsmanager of de Salesmanager.

Je klanten die je helpt zijn heeldivers; immers elke organisatie heeft behoefte aan veiligheid. Datmaakt ook dat geen enkele dag hetzelfde is. In het algemeen geldtdat je klanten vallen in het groot-MKB. Vanuit onze vestiging inZwolle helpen we organisaties die in de provincies Overijssel,Friesland, Groningen, Drenthe en (een deel van) Gelderlandgevestigd zijn.

Uiteraard sta je er niet alleen voor; op devestiging in Zwolle werk je samen met het technisch onderhoudsteam,projectmedewerkers, de binnendienst, administratie- encontractbeheer en de accountmanager. Je direct leidinggevende is deVestigingsmanager. Daarnaast heb je geregeld contact met decollega’s op de andere vestigingen in Amsterdam, Rotterdam,Schijndel en Woerden.

Trigion Brand- enBeveiligingstechniek is een onderdeel van Facilicom Solutions,onderdeel van de Facilicom Group. We zijn een Nederlandsfamiliebedrijf dat met 28.000 medewerkers de grootste facilitairedienstverlener in ons land is. Binnen onze organisatie vinden wehet belangrijk dat collega´s zich kunnen ontwikkelen en doorgroeienen die mogelijkheden bieden we dan ookgraag.

Heb je ontwikkel ofdoorgroeiwensen? Neem contact op met onze Recruiter Najma el Kouchop 06-83498193 en vraag naar demogelijkheden.

Functie-eisen
Je bentervaren in een coördinerende rol in een projectmatige, technischeomgeving. Kennis van de brand- en/of beveiligingstechniek is ergbelangrijk. Je bent niet bang om contacten te leggen en jeonderneemt initiatieven die leiden tot verbindingen. Je bentproactief, ondernemend, gedreven, sociaal sterk, energiek en jetoont eigenaarschap.

Verder vinden wij heterg prettig als je jezelf herkent in (veel van) onderstaandepunten:

 

 • Je hebt HBOwerk- en denkniveau. Dat kan je bereikt hebben door een opleiding,maar net zo goed door opgedane werkervaring vanuit depraktijk
 • Je hebt eenelektrotechnischeachtergrond
 • Je hebtminimaal drie jaar relevante werkervaring in een vergelijkbarecoördinerendefunctie
 • Je bent inhet bezit van een TBV-opleiding (technicus beveiligingssystemen) ofBrandmeldinstallatie (BMI), of bereid om deze te volgen

Arbeidsvoorwaarden

Tot je arbeidsvoorwaarden behoren onder andere devolgendeonderdelen:

 • Eenbruto maandsalaris tussen € 3.800 en € 5.000 op basis van 40 uur,afhankelijk van jouw ervaring enopleiding)
 • Een autovan de zaak
 • 8%vakantiegeld
 • Eenruime nettoonkostenvergoeding
 • Eenuitstekendepensioenregeling
 • Laptopen telefoon
 • Jaarlijks 27 vakantiedagen (op basis van eenfulltime dienstverband)
 • Mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling enopleidingsprogramma’s
 • Kortingop verschillende collectieve regelingen, zoals onder andere op eenuitstekendeziektekostenverzekering
 • Je komtte werken in een professioneel team, dat als zelfstandig onderdeelopereert in een groot en informeelfamiliebedrijf

Wil je meer weten overdeze baan of onze organisatie? Neem dan contact op met onzeRecruiter, Najma el Kouch. Je kunt haar bereiken op 06-83498193 ofstuur haar eenwhatsapp bericht. Zij vertelt je er graagmeer over.

 

Solliciteer hier