Menu

Security Officer SOC Matchd in Woerden

Bedrijfsomschrijving

Matchd bemiddelt voor tijdelijke en vaste vacatures,voornamelijk binnen de overheid. Wij werken samen met Freelancers,ZZP’ers, detacheringsbureaus en sollicitanten die open staan vooreen tijdelijk loondienstverband met flexibele uren. Je krijgt vanons altijd een terugkoppeling. Na de sluitingsdatum beoordelen wijelke sollicitatie en geven een terugkoppeling. Heb je geenterugkoppeling ontvangen? Laat het ons direct weten, dan is er échtiets misgegaan en zullen we er alles aan doen om dit teherstellen.

Functieomschrijving

Startdatum: 01-01-2022
Einddatum:31-12-2022
Optie op verlenging: Ja
Aantaluur per week: 40
Sluitingsdatum: 17-11-2021 om 09:00uur

Opdrachtomschrijving
Ondernemen is kansen benutten, risico’s nemen, klanten vindenen behouden. De Kamer van Koophandel geeft ondernemers zinvolleinformatie die het leven makkelijker maakt. Met toegang tot hetHandelsregister en onze data, kennis en netwerken. Wij bieden alsmoderne publieke dienstverlener actuele en onafhankelijkeinformatie voor alle fasen van ondernemerschap. Of het nu gaat omhet starten van een bedrijf, veilig zakendoen, innoveren,internationaal ondernemen of financiering.

Dekandidaat vertaalt security beleid naar maatregelen, controls.Ondersteunt het SOC in haar werkzaamheden, adviseert en ondersteuntde Manager SOC betreffende security maatregelen en projecten.Daarnaast is het belangrijk om een brug te slaan tussenoperationele teams, security beleid en architectuur, zowel securityarchitectuur als infra architectuur.

Wij zoekeneen consultant met een security achtergrond, met kennis en ervaringvan op het gebied van security en complexe projecten. Kandidaat istechnisch onderlegd en heeft ervaring in complexe en groteomgevingen, met inzicht in finance en strategischeroadmaps.

Opdrachtgever
Werken bij KVK is werken voor 1,8 miljoen ondernemers, het hart vande Nederlandse economie. Als KVK stimuleren we ondernemerschap. Welaten ondernemers starten, innoveren en groeien in binnen- enbuitenland. We beheren het Handelsregister en leveren informatie,diensten en producten aan ondernemers. Dit doen we zoveel mogelijkonline.

We zijn een publieke, landelijkeorganisatie met zo’n 1400 betrokken medewerkers die oog hebben voormaatschappelijk belang. Om het beste uit onszelf te halen, werkenwe aan onze talenten en ontwikkelen we ons voortdurend. We dagenonszelf elke keer opnieuw uit om ondernemers in Nederland vooruitte helpen.

Functie-eisen

  • Minimaal een afgeronde hbo opleiding op het gebied vanIT;
  • In het bezit van CISMcertificering;
  • Actuele (in de afgelopen 5jaar) en minimaal 3 jaar ervaring binneninformatiebeveiliging;
  • Actuele (in deafgelopen 5 jaar) en minimaal 3 jaar ervaring in het vaststellenvan security controls en risico management;
  • Recente (in de afgelopen 5 jaar) en minimaal 3 jaartrackrecord op het opstellen van beleidsstukken en securitymaatregelen;
  • Actuele (in de afgelopen 5 jaar)en aantoonbare ervaring met werken bij soortgelijkeoverheidsorganisaties;
  • In het bezit vanPrince2 certificering;
  • In het bezit van Ipma Dcertificering;
  • Minimaal 5 jaar ervaringmet Datacenters en Infrastructure projecten;
  • Tenminste 5 jaar ervaring metAgile/Scrum.

 

Solliciteer hier