Menu

Servicemonteur Brand –en Beveiligingstechniek in eenprofessionele organisatie met een informele bedrijfscultuur inSchijndel Facilicom in Schijndel

Bedrijfsomschrijving
Wiljij ook mensen blij maken?

Facilicom Groupis een familiebedrijf. Echt Nederlands van oorsprong en met eenomvang waar je ‘u’ tegen zegt. Maar zeg vooral jij, dan doen wijdat ook. In Nederland zijn we bekend van merken als Albron,Trigion, Incluzio en Gom. Samen werken aan een inspirerendeleefomgeving voor iedereen. Dat is onze missie, dáár doen we hetvoor. En we zijn nog lang niet klaar.

Onze merken

Debedrijven die samen Facilicom Group vormen zijn stuk voor stuktoonaangevende spelers in hun branche. Vanuit vijf divisies –Albron, Gom, Trigion, Facilicom Solutions en Incluzio – werken weaan facilitaire dienstverlening en zorg en welzijn waarbij customerexcellence centraal staat. Oplossingen voor de vraagstukken waaropdrachtgevers mee te maken krijgen, die zoeken we samen. En rekenmaar dat we ze vinden.

Onze mensen

Of je nu bij ons te gastbent, met ons samenwerkt of je voor één van onze bedrijven inzet;je mag van Facilicom Group verwachten dat wij mensen centraalstellen. Organisaties zijn onze klanten, maar het zijn altijd demensen voor wie het doen. Ondernemen? Dat doen wij verantwoordelijken altijd mensgericht. Logisch dus dat we daar een streep onderzetten met de kernbelofte van ons merk: happy people make happypeople.

Onzemarkten

Sectoren waarin we ondernemen zijnschoonmaak, geïntegreerde facilitaire diensten, beveiliging,food&catering en zorg en welzijn. Als moederbedrijf vormen wede verbindende en stuwende factor om een inspirerende omgeving inalle facetten waar te maken. Facilicom Group is behalve inNederland actief in België, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Onshoofdkantoor staat in Schiedam, vlakbij Europoort.

Samen werken aan eeninspirerende leefomgeving voor iedereen. Dat is de missie vanFacilicom Group. Het doel is wat telt: in een veilige, gezonde eninspirerende omgeving voelen mensen zich het prettigst.

Facilicom Solutions is een van de vier divisiesvan het familiebedrijf Facilicom Group. Echt Nederlands vanoorsprong en met een omvang waar je ‘u’ tegen zegt. Maar zeg vooraljij, dan doen wij dat ook. Naast dat Facilicom Solutions bij onsfamiliebedrijf hoort, is Facilicom Group in Nederland ook bekendvan merken als Trigion, Incluzio en Gom. Met meer dan 26.000medewerkers is een uitdaging ons niet snel te groot.

We zijn een totaalaanbieder van facilitaireen technische dienstverlening, voor alles in en om een gebouw. Onzesupertechneuten en facilitaire helden leveren maatwerk, zodat we deservice verlenen waar onze klanten behoefte aan hebben. Zo bouwenwe aan een aangename en inspirerende leefomgeving voor iedereen.Dat is onze missie, dáár doen we het voor. En we zijn nog lang nietklaar. We gaan op een gelijkwaardige manier met elkaar om en denkenaltijd met jou mee. Onze slogan? Happy people make happypeople.

Functieomschrijving
Wij zijnTrigion, dé toonaangevende partner die veiligheid voor onze klantencreëert. Dat doen we middels een unieke bundeling van mensen, stateof the art technology, onze kennis en producten.

Hoewel we deel uitmaken van een groot familiebedrijf, kennenwe elkaar op onze vestiging allemaal. Vanwege de toegenomen vraagnaar onze diensten zoeken we een servicemonteurbeveiligingsinstallaties die onze klanten op locatie helpt met eenoptimale beveiliging.

Watmaakt het leuk om als servicemonteur nu juist bij Trigion tewerken?

 

 • Je komt in een klein en hecht team van 20professionals
 • Je werkzaamheden zijn in de basis gerichtopbrandmeldsystemen.
 • Je hebt een divers pallet aanwerkzaamheden, alle aspecten van het vak komen aan bod
 • Met Trigion heb je een grote,professionele organisatie achter je waar alles goed geregeldis
 • Er zijn veel groei- enontwikkelmogelijkheden. Een mooi voorbeeld: de servicemanager (jouwleidinggevende) was vroeger zelf servicemonteur
 • Je krijgt professioneel materiaal tot jebeschikking waarmee je je klanten goed kunthelpen
 • Interessante opdrachten; Trigion istotaalleverancier in security en daardoor heb je werkzaamheden inhet helevakgebied
 • Je werkt zowel voor grote bedrijven alskleine organisaties die blij zijn met jouwwerk

Als Servicemonteurbeveiligingsinstallaties draag je bij aan de veiligheid van onzeklanten. Je helpt hen bij het oplossen van hun storingen en met hetverzorgen van onderhoudswerkzaamheden aan debeveiligingsinstallaties. Onze vakgebieden betreffen (onder andere)inbraakbeveiliging, brandmeldsystemen, cameratoezicht,toegangstechniek en aanverwante IT-vraagstukken.

Je klanten die je helpt zijn heel divers; soms bezoek jeregionale vestigingen van grote organisaties (zoals KPN, T-Mobile,Vodafone, Volksbank en de KvK). Op andere momenten help jeorganisaties in het MKB. Dat maakt ook dat geen enkele daghetzelfde is. Vanuit onze vestiging in Schijndel helpen we klantendie grotendeels in de provincies, Zeeland, Noord Brabant,Gelderland en Limburg gevestigdzijn.

Je directe team bestaat uit de volgendecollega’s: 20 collega-monteurs (zowel service als op projecten),twee werkvoorbereiders, twee projectleiders, drie accountmanagers,een proposal engineer, twee service coördinatoren, eenservicemanager en een administratief medewerker. Het team wordtaangestuurd door de servicemanager, hij is ook jouw leidinggevende. 

Onze moederorganisatie is met 6.000medewerkers één van de marktleiders in beveiliging in Nederland.Trigion is onderdeel van Facilicom, een Nederlands familiebedrijfdat met 30.000 medewerkers de grootste facilitaire dienstverlenerin ons land is. Binnen onze organisatie vinden we het belangrijkdat collega´s zich kunnen ontwikkelen endoorgroeien.

Heb je ontwikkel of doorgroeiwensen? Neem contactop met onze Recruiter Najma el Kouch  en vraag naar demogelijkheden. Je kunt haar bereiken via 06-83498193 ofnelkouch@facilicom.nl
 

Functie-eisen
Heb je ervaring als onderhouds- ofservicemonteur?  Dan komen we graag me je in contact. Verdervinden we het belangrijk dat de baan je leuk lijkt en dat je graagcontact hebt metklanten.

Herken je je verder in onderstaandepunten? Dan horen we graag vanje!

 • Je hebt ervaring met servicewerkzaamhedenaanbeveiligingsinstallaties.
 • Je hebt werk- en denkniveau op minimaalMBO4-niveau
 • Als je in bezit bent van een of meer vande volgende dipoma’s is dat eenpré:
  • MBV(monteurbeveiligingsdiploma)
  • Onderhoudsdeskundige BMI
  • Je bent in bezit van rijbewijsB

Arbeidsvoorwaarden
Tot jearbeidsvoorwaarden behoren onder andere de volgende onderdelen:

 • Een bruto maandsalaris tussen € 3.100 en€ 3.600 op basis van 40 uur, afhankelijk van jouwervaring
 • Een uitstekendepensioenregeling
 • 8%vakantiegeld
 • Een bedrijfsauto met uitstekendematerialen
 • Jaarlijks 25 vakantiedagen en 13atv-dagen
 • Je krijgt korting op verschillendecollectieve regelingen, zoals onder andere op een uitstekendeziektekostenverzekering
 • Je komt te werken in een professioneelteam, dat als zelfstandig onderdeel opereert in een groot eninformeelfamiliebedrijf

Wil je meer weten over deze baan of onzeorganisatie?Neem dan vooral contactop met onze Recruiter, Najma el Kouch. Je kunt haar bereiken via06-83498193 ofnelkouch@facilicom.nl

 

Solliciteer hier